UTSTÄLLNINGSRESULTAT


RS 735

 

Datum

 Plats

 Domare

Poäng

Plac.

 Övrigt

2014.08.24
 

 Rimbo
 

 Mr. Libertus Alderkamp
 Maria Jansson

 88789=40
 

2/6
 


 

2016.09.10  Kristinehamn  Avelsvärderingsnämnden 98888=41 1/6  G tom 2018
2017.07.29  Rimbo  Maria Jansson 98888=41 1/1  Champion unghingst
2018.07.14  Nyköping  Annika Strindgård 98788=40 3/3  
2018.07.28  Rimbo  Linnea Ornstein 98878=40 2/2  
2018.09.16  Karlskoga  Avelsvärderingsnämnden 88987=40    G tom 2023