UTSTÄLLNINGSRESULTAT


RS 839


 

Datum

 Plats

 Domare

Poäng

Plac.

Övrigt

2020.10.03

 Grevagården

 Avelsvärderingsnämnden

99788=41

1/6

 Avelsvärdeklass G, ringetta

2021.08.07
 
 Bålsta Riks
 
 Morgan Johnsson &
 Ulricha Nordmark
99888=42
 
1/1
 
 Champion unghingst
 
2021.11.21
 
 
 Stjärnhov
 
 
 Liselotte Erixon
 
 
99788=41
 
 
1/3
 
 
 Klassvinnare
 Champion unghingst
 BIS-3