UTSTÄLLNINGSRESULTAT 

Datum

 Plats

 Domare

Poäng

Plac.

 Övrigt

2015.06.28
 

 Rimbo
 

 Morgan Johnsson
 

98788=40
 

1/3
 

 Klassvinnare
 Champion föl

2016.08.06  Norsholm  Morgan Johnsson 98888=41 1/2  Klassvinnare