UTSTÄLLNINGSRESULTAT

RS 7632
 

Datum

 Plats

 Domare

Poäng

Plac.

 Övrigt

2015.06.28
 

 Rimbo
 

 Morgan Johnsson
 

98788=40
 

1/3
 

 Klassvinnare
 Champion föl

2016.08.06  Norsholm  Morgan Johnsson 98888=41 1/2  Klassvinnare
2018.07.14  Nyköping  Annika Strindgård 88888=40 5/5  
2018.07.28  Rimbo  Linnea Ornstein 888888=40 3/6  
2018.08.18  Katrineholm  Morgan Johnsson 98888=41 1/?  Avelsdiplom, GI