UTSTÄLLNINGSRESULTAT 

Datum

 Plats

 Domare

Poäng

Plac.

Övrigt

2020.10.03

 Grevagården

 Avelsvärderingsnämnden

98688=39