UTSTÄLLNINGSRESULTAT

 

Datum

 Plats

 Domare

Poäng

Plac.

 Övrigt

2014.08.24

 

 Rimbo

 

 Mr. Libertus Alderkamp
 Maria Jansson
 

99888=42

 

1/1
 
 

 Klassvinnare
 Champion unghingst
 BIS-6

2018.09.16  Karlskoga  Avelsvärderingsnämnden 99878=41    Avelsvärdeklass G
2018.10.20  Stjärnhov  Liselotte Erixon 99978=42 1/1  Champion hingst