UTSTÄLLNINGSRESULTAT


RS 763

 

Datum

 Plats

 Domare

Poäng

Plac.

 Övrigt

2017.09.03
 

 Kristinehamn
 

 Avelsvärderingsnämnden
 

 99889=43
 

1/?
 

 Avelsvärdeklass G
 Bästa nygodkända hingst

2018.06.16
 
 
 Söderhamn
 
 
 Ulricha Nordmark
 
 
99888=42
 
 
1/2
 
 
 Klassvinnare
 Champion unghingst
 Res-Best in Show
2018.07.28
 
 
 Rimbo
 
 
 Linnea Ornstein
 
 
99988=43

 
1/2
 
 
 Klassvinnare
 Champion unghingst
 Best in Show
2018.10.20

 
 Stjärnhov
 
 
 Liselotte Erixon
 
 
109988=44
 
 
1/2
 
 
 Klassvinnare
 Champion unghingst
 Best in Show