UTSTÄLLNINGSRESULTAT


RS xxx

 

Datum

 Plats

 Domare

Poäng

Plac.

 Övrigt

2017.09.03
 

 Kristinehamn
 

 Avelsvärderingsnämnden
 

 99889=43
 

1/?
 

 Avelsvärdeklass G
 Bästa nygodkända hingst