UTSTÄLLNINGSRESULTAT 

Datum

 Plats

 Domare

Poäng

Plac.

 Övrigt

2007.07.28  Köping  Ingvar Johansson 88788=39 2/7