UTSTÄLLNINGSRESULTAT 

Datum

 Plats

 Domare

Poäng

Plac.

 Övrigt

2016.09.10

 Kristinehamn

 Avelsvärderingsnämnden

98788=40

2/6

 G tom 2018

2017.06.06  Norsholm  Morgan Johnsson 98878=40 1/1  Champion unghingst