UTSTÄLLNINGSRESULTAT

 

Datum

 Plats

 Domare

Poäng

Plac.

 Övrigt

2011.10.22

 Kolbäck

 Inga-Lill Hoveklint-Hyttring

77778=36

1/1

 

2013.08.25
 

 Rimbo
 

 Madeleine Beckman
 

89878=40
 

1/1
 

 Champion unghingst
 BIS-5

2013.09.22  Kolbäck  Avelsvärderingsnämnden 88779=39    
2014.09.06  Kolbäck  Avelsvärderingsnämnden 88779=39    
2016.06.18
 
 Rimbo
 
 Remond Molenkamp &
 Elisabeth Ljungstorp
88798=40
 
1/10
 

 Klassvinnare