ID-kontroll

Alla hästar i Sverige ska ha ett hästpass före årskiftet till 2006. Där ingår ägaruppgifter, hästens identitetsnummer, härstamning, ras, vaccinationer, behandlingar med mera. I passet ska ett konturdiagram med en beskrivning av hästens färg, tecken, virvlar och övriga kännetecken finnas med, utförd av en godkänd ID-kontrollant.

Jag är av SH (Svenska Hästavelsförbundet) godkänd ID-kontrollant efter genomgången färggenetikkurs i Bro 2005.09.15.

Chipmärkning

SJV (Statens Jordbruksverk) och SH (Svenska Hästavelsförbundet) rekommenderar märkning av hästar för att säkerställa hästens identitet.
Mikrochipmärkning skall enligt förslag från SH vara obligatoriskt vid registrering av föl födda from 2005 och på alla hästar oavsett ålder from 2010. Alla ponnyer som slutmäts from 2005 måste vara chipmärkta.
From 2006 måste alla ponnyer som tävlar på inbjudningstävlingar och högre vara chipmärkta. Islandshästar, knabstruper, connemara, fjordhästar, gotlandsruss och korsningar av okänd härstamning måste vara chipmärkta vid nyregistrering samt halvblodshingstar som ska delta vid avelsvärdering.

För ID-märkning med mikrochip krävs enligt Jordbruksverkets föreskrift (SJVFS 1993:154) att den som utför märkning har genomgått av JBV godkänd utbildning. SH har fått detta godkännande av JBV att utbilda och godkänna, certifierade mikrochipmärkare av hästar. Utbildningarna genomförs bl a av SLU:s veterinärer.


Mikrochipet i jämförelse med vanliga riskorn. Chipet är 2x11 mm.

Jag är av SH (Svenska Hästavelsförbundet) godkänd mikrochipmärkare efter genomgången kurs i Uppsala 2005.10.10.

Kontakta mig för mer information och prisuppgifter.

// Hanna   0735-05 05 27