På station 2021: Nightingales Kingsman & Kilskogens Lanson

Hingstarna på Kilskogen är:
Avelsvärderade och godkända enligt rasvisa krav, samt högt meriterade på utställningar. De har inga, oss veterligen, ärftliga defekter. De har ett mycket gott temperament och fungerar bra med sina ston samt deras eventuella föl. Hingstarna är fullständigt (SDPC) härstamningsverifierade utan anmärkning.
Hingstarna betäcker företrädesvis fritt i sina sommarhagar, där ditt sto går i flock med våra egna ston (och eventuella föl) samt övriga gästston.
Handbetäckning kan utföras vid behov.
Ston som måste stå uppstallade eller behöver särskilda hagar på grund av fång eller liknande, kan normalt tyvärr ej tas emot, kontakta oss för vidare diskussion om just ditt sto. 
Vi har tillgång till en duktig veterinär, som kan ultraljuda ditt sto samt utföra nödvändiga undersökningar och behandla om ditt sto skulle vara till exempel infekterat och inte blir dräktigt. Undersökningar och eventuella behandlingar göres såklart i samråd med dig. 
Nedan finner du information om vad som krävs gällande ditt sto, vad som ingår i betäckningsavgiften, de avgifter som gäller samt vilka övriga tjänster vi kan erbjuda under vistelsen hos oss.
Stoet (och eventuellt föl) lämnas på egen risk men vi garanterar god omvårdnad och tillsyn, samt att vi gör vårt yttersta för att ditt sto skall vara dräktigt då hon åker härifrån.

Välkommen med ditt sto säsongen 2021!

De krav vi har på ditt sto är följande:
Stoet skall vara RS-berättigat. Det innebär att hon skall uppfylla kraven för att kunna erhålla ett RS-nummer, om hon inte redan har ett. Regler och kriterier för detta kan du läsa mer om på Sveriges Shetlandssällskaps hemsida.
Stoet skall vara sunt och friskt samt inte ha utsatts för smitta/varit sjukt.
Stoet skall ej ha några ärftliga åkommor, såsom eksem, man- och svansskorv, patellaproblem, bettfel, etc. Om stoet har haft en komplicerad fölning, kastat, varit infekterad eller övrigt som kan vara av vikt för oss att känna till, ska detta meddelas i samband med bokningen. Vi betäcker ej på fölbrunsten. Har stoet föl vid sidan ska denne vara minst 14 dagar gammal.
Stoet skall vara avmaskat (alternativt visa upp ett träckprov med EPG under 200) och avfällt vid ankomsten.
Stoet skall vara verkat och utan skor.
Stoet skall vara vant vid elstängsel och van vid att gå på bete.
Vi rekommenderar att ditt sto (samt eventuellt medföljande föl) är fullt försäkrat!

Detta ingår i språngavgiften:
Betäckning med vald hingst. Hingsten betäcker fritt (fribetäckning), men om särskilda skäl finnes, eller om det av någon anledning behövs, så kan vi utföra handbetäckning. 

Detta ingår i dagavgiften:
Bete i hagar som är stängslade med 5 trådars elstaket (järntråd) 
Fri tillgång på vatten och salt
Tillsyn flera gånger dagligen
Vid behov, efter veterinärundersökning, behandlar vi givetvis ditt sto. Om hon t.ex. är infekterad. Kostnaden för eventuell medicin o dyl. bekostas av stoägaren.

Kontrakt
Vi använder oss av boknings- och betäckningskontrakt. Detta för både din och vår skull.
Bokar du plats för ditt sto i god tid, skickar vi hem ett bokningskontrakt till dig. När du fyllt i detta, returnerat det samt betalat in din bokningsavgift (en del av språngavgiften) så är din plats hos vald hingst garanterad.
I kontraktet står vilka avgifter som gäller och att du accepterar dessa, samt en del information om ditt sto samt uppgifter om tidigare fölningar/betäckningar osv. Där står även vad som ingår under vistelsen och vilka krav vi har på dig som stoägare, liksom vilka garantier vi lämnar som hingststation. 
Du skriver också under på att du på egen risk lämnar ditt sto, samt eventuellt medföljande föl och att du accepterat våra villkor för betalning osv. 
Vi accepterar inga avbetalningar och alla avgifter till oss skall vara betalda till fullo innan stoet lastas för avfärd härifrån.

Övriga tjänster  
Språngavgift 3200 kr
Dygnsavgift 20 kr
Ultraljud (enligt veterinärens taxa)
Verkning (enligt hovslagarens taxa)
ID-kontroll 300 kr
Chipmärkning 600 kr
ID-kontroll och chipmärkning (av t ex medföljande föl) 600 kr
moms tillkommer.

Veterinär
Stuteriveterinär är Evamari Lewin. Evamari är en av landets främsta veterinärer inom avel och gynekologi. Om Evamari har förhinder eller om behandling måste ske på jourtid anlitas distriktsveterinärerna i Rimbo.

Har du frågor, eller vill du boka plats för ditt sto - kontakta oss då. Antingen via telefon 0735-05 05 27 eller mail info@kilskogen.com