På station 2023: Nightingales Kingsman

Hingstarna på Kilskogen är:
Avelsvärderade och godkända enligt rasvisa krav, samt högt meriterade på utställningar. De har inga, oss veterligen, ärftliga defekter. De har ett mycket gott temperament och fungerar bra med sina ston samt deras eventuella föl. Hingstarna är fullständigt (SDPC) härstamningsverifierade utan anmärkning.
Hingstarna betäcker företrädesvis vid hand.
Fribetäckning kan vid undantagsfall vara möjligt.
Vi har tillgång till en duktig veterinär, som kan ultraljuda ditt sto samt utföra nödvändiga undersökningar och behandla om ditt sto skulle vara till exempel infekterat och inte blir dräktigt. Undersökningar och eventuella behandlingar göres såklart i samråd med dig. 
Nedan finner du information om vad som krävs gällande ditt sto, vad som ingår i betäckningsavgiften, de avgifter som gäller samt vilka övriga tjänster vi kan erbjuda under vistelsen hos oss.
Stoet (och eventuellt föl) lämnas på egen risk men vi garanterar god omvårdnad och tillsyn, samt att vi gör vårt yttersta för att ditt sto skall vara dräktigt då hon åker härifrån.

Välkommen med ditt sto säsongen 2023!

De krav vi har på ditt sto är följande:
Stoet skall vara RS-berättigat. Det innebär att hon skall uppfylla kraven för att kunna erhålla ett RS-nummer, om hon inte redan har ett. Regler och kriterier för detta kan du läsa mer om på Sveriges Shetlandssällskaps hemsida.
Stoet skall vara sunt och friskt samt inte ha utsatts för smitta/varit sjukt.
Stoet skall ej ha några ärftliga åkommor, såsom eksem, man- och svansskorv, patellaproblem, bettfel, etc. Om stoet har haft en komplicerad fölning, kastat, varit infekterad eller övrigt som kan vara av vikt för oss att känna till, ska detta meddelas i samband med bokningen. Vi betäcker ej på fölbrunsten. Har stoet föl vid sidan ska denne vara minst 14 dagar gammal.
Stoet skall vara avmaskat (alternativt visa upp ett träckprov med EPG under 200) och avfällt vid ankomsten.
Stoet skall vara verkat och utan skor.
Stoet skall vara vant vid elstängsel och van vid att gå på bete.
Vi rekommenderar att ditt sto (samt eventuellt medföljande föl) är fullt försäkrat!

Detta ingår i språngavgiften:
Betäckning med vald hingst. Hingsten betäcker vid hand om inget annat avtalas. 

Detta ingår i dagavgiften:
Bete i hagar som är stängslade med 5 trådars elstaket (järntråd) 
Fri tillgång på vatten och salt
Tillsyn flera gånger dagligen
Vid behov, efter veterinärundersökning, behandlar vi givetvis ditt sto. Om hon t.ex. är infekterad. Kostnaden för eventuell medicin o dyl. bekostas av stoägaren.

Mot extra kostnad kan stoet gå i egen hage eller stallas upp - kontakta oss med dina önskemål.

Övriga tjänster  
Språngavgift 4000 kr
Dygnsavgift 30 kr
Ultraljud (enligt veterinärens taxa)
Verkning (enligt hovslagarens taxa)
ID-kontroll 400 kr
Chipmärkning 800 kr
ID-kontroll och chipmärkning (av t ex medföljande föl) 1000 kr
Moms tillkommer.

Veterinär
Stuteriveterinär är Evamari Lewin. Evamari är en av landets främsta veterinärer inom avel och gynekologi. Om Evamari har förhinder eller om behandling måste ske på jourtid anlitas distriktsveterinärerna i Rimbo.

Har du frågor, eller vill du boka plats för ditt sto - kontakta oss då. Antingen via telefon 0735-05 05 27 eller mail info@kilskogen.com